Giới thiệu

TRƯỜNG MẦM NON THƯỢNG GIÁO   – NƠI GỬI TRỌN NIỀM TIN.

2014-03-08 15.26.41

  Trường mầm non Thượng Giáo hiện nay có  cơ cấu tổ chức bộ máy theo với quy định. Có hội đồng trường , trường có  tổ chuyên môn . Cán bộ giáo viên, nhân viên nhà trường luôn chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của chính quyền địa phương và cơ quan quản lý giáo dục cấp trên; Thực hiện tốt các phong trào thi đua do ngành giáo dục và địa phương phát động.

Nhà trường thực hiện công tác quản lý chuyên môn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thực hiện việc quản lý tài chính, tài sản theo quy định của Nhà nước; luôn chú trọng công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn tuyệt đối và  chăm sóc sức khoẻ cho trẻ và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; cho trẻ và cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; tổ chức tốt các hoạt động lễ hội, văn nghệ, vui chơi phù hợp với điều kiện địa phương. Tổ chuyên môn  của nhà trường thực hiện tốt nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ trường mầm non.

            Trường mầm non Thượng Giáo trong những năm qua  thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. Kết quả triển khai và thực hiện kế hoạch năm sau cao hơn năm trước.

Trẻ được phát triển toàn diện về các lĩnh vực thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm và kỹ năng xã hội, thẩm mỹ trong môi trường giáo dục có chất lượng, phù hợp yêu cầu chăm sóc- nuôi dưỡng và giáo dục trẻ theo từng chủ đề, trên cơ sở thực hiện tốt đánh giá sự phát triển của trẻ ở từng độ tuổi, theo giai đoạn và đã có nhiều cố gắng thực hiện tốt  Bộ chuẩn phát triển với 120 chỉ số  của trẻ 5-6 tuổi. Đa số trẻ có nề nếp, thói quen, kỹ năng tốt trong các hoạt động học tập, vui chơi, lao động, vệ sinh. Trẻ mạnh dạn, tự tin, tích cực tham gia vào các hoạt động. Tỷ lệ trẻ nằm trong kênh bình thường cao, tỉ lệ trẻ suy dinh dưỡng luôn dưới 5%. Nhà trường có nhiều biện pháp nhằm giảm thấp nhất tỉ lệ suy dinh dưỡng.

2014-03-08 15.28.25