Tuyên truyền hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tuần lễ Biển, Hải đảo Việt Nam 2017

Tháng Sáu 10, 2017 5:05 chiều

Đẩy mạnh tuyên truyền hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tuần lễ Biển, Hải đảo Việt Nam 2017

(Ảnh minh họa)

 – Tuyên truyền, vận động, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; tầm quan trọng về giá trị, vai trò của đa dạng sinh học, bảo tồn đa dạng sinh học và du lịch bền vững đối với phát triển kinh tế – xã hội; vị trí chiến lược, tầm quan trọng của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2017 với chủ đề “Đa dạng sinh học và Du lịch bền vững”, Ngày Môi trường thế giới 5/6/2017 với chủ đề “Sống hài hòa với thiên nhiên”, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017 với chủ đề “Đại dương của chúng ta, tương lai của chúng ta”; thiết thực hưởng ứng “Tháng hành động vì môi trường”  đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền.

Theo đó, công tác tuyên truyền tập trung vào một số nội dung cụ thể như sau:

Một là, tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường; tầm quan trọng về giá trị, vai trò của đa dạng sinh học, bảo tồn đa dạng sinh học và du lịch bền vững đối với phát triển kinh tế – xã hội; vị trí chiến lược, tầm quan trọng của biển, hải đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thông qua quán triệt, triển khai Nghị quyết số 24-NQ/TW về “Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường”; Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về “Phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường” và các văn bản pháp luật về bảo vệ môi trường.

Hai là, tuyên truyền thực hiện quy định pháp luật về bảo tồn đa dạng sinh học; tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta về chủ quyền biển, đảo, vùng trời của Tổ quốc; tuyên truyền cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; các quy định của pháp luật trong nước, các nước trong khu vực biển Đông và quốc tế về biển, đảo; các văn bản thỏa thuận song phương và đa phương giữa Việt Nam với các quốc gia, các tổ chức quốc tế có liên quan tới biển, đảo Việt Nam.

Ba là, tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017; tiến hành treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu hưởng ứng với các chủ đề bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, chống buôn bán động vật hoang dã, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ đại dương xanh tại các nơi công cộng, các tuyến đường chính, trụ sở cơ quan, những nơi đông người qua lại nhằm khuyến khích mọi người cùng hành động bảo vệ môi trường.

Bốn là, tổ chức các hoạt động thiết thực, cụ thể nhân ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017 và lồng ghép trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2017, như: Tổ chức trồng, chăm sóc và bảo vệ cây xanh, trồng rừng ngập mặn, rừng phòng hộ đầu nguồn; tổ chức dọn vệ sinh môi trường, xóa các điểm đen về ô nhiễm môi trường; thu gom xử lý chất thải, rác thải, khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao, hồ, hệ thống thoát nước; thả động vật hoang dã về rừng…

Năm là, tổ chức các hội thảo, hội nghị, tọa đàm, tập huấn về công tác bảo vệ môi trường, tiết kiệm năng lượng, sử dụng bền vững hệ sinh thái, tài nguyên đa dạng sinh học, quản lý, khai thác tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo theo hướng bền vững và quản lý thống nhất phục vụ cho phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh.

Sáu là, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, triển lãm, xây dựng phim, phóng sự với chủ đề bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học và phát triển kinh tế – xã hội, bảo tồn đa dạng sinh học trong phát triển du lịch sinh thái, du lịch bền vững, bảo vệ chủ quyền biển, hải đảo Việt Nam; tổ chức thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sĩ, đồng bào đang sinh sống tại các bãi ngang và hải đảo có nhiều khó khăn…

Bảy là, phổ biến, giới thiệu đến đoàn viên, thanh niên và đông đảo nhân dân các mô hình tiên tiến bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học, các mô hình bảo vệ môi trường kết hợp du lịch xanh, bền vững. Tăng cường hoạt động của các đội thanh niên tình nguyện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. Phát huy vai trò của thanh niên trong công tác phát hiện và ghi hình những hành vi gây ô nhiễm môi trường, các hành động khai thác bừa bãi, phá hoại tài nguyên thiên nhiên.

Tám là, tăng cường tuyên truyền, đưa tin về các hoạt động của đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia bảo vệ môi trường, các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học, Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017, hoạt động bảo vệ môi trường trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2017; xây dựng các chương trình cổ động, phóng sự truyền hình, các chương trình phát thanh tuyên truyền, phổ biến rộng rãi tới thanh thiếu nhi và nhân dân về chủ đề “Đa dạng sinh học và Du lịch bền vững” hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học năm 2017, chủ đề “Sống hài hòa với thiên nhiên” hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, chủ đề “Đại dương của chúng ta, tương lai của chúng ta” hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2017.

Chín là, biểu dương, khen thưởng để động viên kịp thời những cá nhân, tập thể có nhiều thành tích trong bảo vệ môi trường, bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam ./.